Solen 1 okt 2017

Detta är mitt första försök att fotografera solen med teleskop. Efter att ha sett solförmörkelsen i USA stod det klart att det inte är så svårt eller farligt som man kanske kan tro att göra det. Jag har skaffat ett filter till teleskopet också, liksom tidigare till kameran och kikaren.

Den mest uppenbara typen av objekt som kan ses på solen är ju solfläckarna, så även på dessa bilder. Fläckarna orsakas av variationer i solens magnetfält som gör att solytan lokalt blir något kallare än i övrigt, och då ser de mörkare ut än övriga solytan. Solens yta har normalt en temperatur av ca 6000 K, men i de mörkare delarna av solfläckarna (umbran) är den ca 4 000 K, och i det “halvmörka” området omkring fläcken (penumbran) är temperaturen ca 5 000 K. I praktiken innebär ju detta att alla delarna är vitglödande heta, men kontrasten mot solytan omkring gör att fläckarna ser mörka ut.

Fläckarna påverkar oss på jorden mer än man kan tro. Det finns tydliga kopplingar mellan solfläckar och de olika former av eruptioner som kan ske på solen. Dessa eruptioner har magnetiska orsaker precis som solfläckarna. Ibland kan dessa magnetiska fenomen göra att stora mängder energi frigörs lokalt på solytan, ofta vid en solfläck, temperaturen ökar till miljontals grader och stora mängder strålningsenergi av olika typer frigörs, och ibland kastas även stora mängder materia ut i rymden. Strålningen och de laddade partiklar som skickas ut kan nå jorden och orsaka diverse fenomen hos oss, allt från vackert norrsken till allvarliga störningar i elektroniska system och kommunikationer.

På de bilder jag tagit kan man ju se några solfläckar, och på bilden längst ner kan man också ana solens granulerade yta, men det behövs bl a ytterligare filter för att granulationen ska framträda tydligt. Dessutom var förhållandena när jag tog dessa bilder inte alls bra, moln och dis var i vägen. Solens yta är i realiteten en kokande häxkittel av plasmabubblor som ständigt rör sig, och detta kan man se med rätt utrustning. Dessa rörliga bubblor av plasma som kokar upp från solens heta inre är ju också en del av förklaringen till all den magnetiska aktiviteten på solen. Vad är egentligen plasma? Jo, en mängd fria laddade partiklar. Och vad orsakar laddade partiklar som rör sig? Jo, de inducerar elektriska och magnetiska fält. Så de mycket komplicerade magnetiska flöden som finns på solen, och som ger upphov till solfäckar, eruptioner och flares mm är kanske inte så konstiga, om man ser bilden av de kokande plasmabubblorna framför sig.

Om bilden ovan:

Filter: TS Optics/Baader Astro Solar Film OD 5.0. Exponering:  ISO 100, 1/3200, f/5

Filter: TS Optics/Baader Astro Solar Film OD 5.0. Exponering: f/5 ISO 100, 1/200. 2x Barlow.

Filter: TS Optics/Baader Astro Solar Film OD 5.0. Exponering: ISO 200 f/5. 2x Barlow, 5x Digital zoom.

100 frames, ca 10 fps, Stackning i AutoStakkert 3.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *