Månen-Copernicus 2015-06-27

Månen – Copernicus

Den stora kratern med strålformationer omkring till vänster om bildmitten heter Copernicus. Kratern har en diameter på 93 km och en höjd på 3700 m över omgivningen. De tre centralbergen är 1200 m höga. Till höger om Copernicus nära bildmitten finns kratern Eratosthenes och den större kratern ovanför och något till höger om mitten heter […]

Månen – Copernicus Read More »