Månen-Copernicus 2015-06-27

Månen – Copernicus

Den stora kratern med strålformationer omkring till vänster om bildmitten heter Copernicus. Kratern har en diameter på 93 km och en höjd på 3700 m över omgivningen. De tre centralbergen är 1200 m höga. Till höger om Copernicus nära bildmitten finns kratern Eratosthenes och den större kratern ovanför och något till höger om mitten heter Archimedes. Den krökta bergskedjan som sträcker sig från Eratosthenes och till höger heter Montes Appeninus.

Om bilden:

Råmaterialet till bilden är en 17s lång AVI-movie, 30 fps, som stackats i AutoStakkert och behandlats i Registax och GIMP. Denna bild kommer från den allra första gången jag använde teleskopet för fotografering.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *